Kurumsal

Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politikamız

FERBİS Ailesi olarak; faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak, işimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek ortaklarımıza, topluma ve üreticilere katma değer yaratmak ana prensibimizdir.

Ürün geliştirme sürecinden başlayarak, faaliyetlerimizin her aşamasında büyük endüstriyel kazaların önlenmesinde şirketimizin temel amaçları aşağıdaki gibidir.

 

·         Tesis ve tesis çevresinde insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemleri alır ve bu amaç için gerekli kaynakları sağlar,

·         Büyük bir kazaya yol açabilecek faaliyetlerin tamamını tanımlar ve bu tür kazaların önlemesine yönelik yükümlülükleri yerine getirir,

·         İş süreçlerinde emniyet ve güvenliği etkileyecek pozisyonlara uygun bilgi, yetenek, eğitim ve tecrübeye sahip personeli görevlendirir,

·         İş kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirmesi yapar ve sürekli güncel tutar,

·         Bakım onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan düzenlemeler ve talimatları sürekli güncel tutar,

·         Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumları belirler ve bunlar için acil durum planları hazırlar ve düzenli olarak denetleyerek gözden geçirir,

·         Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilgili hedeflere uyumun takibi için sistemin performansını izler, uyum sağlanması durumunda düzeltici faaliyetleri uygulanmasını sağlar,

·         Güvenlik Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirir,  gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar,

·         Eğitimler ile personelin sürekli gelişimini sağlar,

·         Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uyar,

·         Büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip eder ve güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirir.