Kurumsal

Kalite ve Çevre Politikası

KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKASI                                                                                  

Kaliteyi bir temel felsefe olarak benimseyen FERBİS; müşteri memnuniyetini artırmanın sonsuz gayreti içinde olmanın yanında, müşteri beklentilerini, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında karşılamayı hedeflemektedir.

Müşteri memnuniyetini en önemli eksen olarak gören FERBİS, sürdürülebilir bir büyüme için aşağıda belirtilen hedeflere odaklanmaktadır.

Tarım sektörünün ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE çalışmalarına ağırlık vermek,

Faaliyetlerinin tümünde sürekli iyileştirmeler yaparak, tüm faaliyetlerinin performansını uluslararası düzeyde rekabetçi seviyeye yükseltmek,

Tüm mevzuat yükümlülüklerine uyum göstererek, çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ile çevre performansını arttırmak,

İnsan odaklı bir yaklaşımla, tüm çalışanlarımızın becerilerini tanımak, onları planlı eğitim faaliyetleri ile geliştirmek ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereken kaynakları çalışanlara sağlamak,

Entegre yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli kaynakları temin etmek,

Atık üretimini minimize ederek çevresel kirliliği kaynağında önlemek; çevresel risklerimizin önlemlerini alarak farkındalığı sağlamak,

Ürün gamımızda, teknolojik, gıda güvenliğine uygun ve çevre dostu ilaçlara yer vermek,

Süreçlerimizin tamamında sürdürülebilir kaynak kullanımı ile iklim değişikliğini göz önüne alarak, tüm paydaşlarımızla çevrenin korunması konusunda işbirliği yaparak bilinçlendirmeyi arttırmak ve ekosistemi korumak,

FERBİS ailesi olarak; faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak, işimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek tüm paydaşlarımıza katma değer yaratmak ana prensibimizdir.